baze te dhenash fjalori-teknologjik-termat-e-perditshem-1
Home » Si Behet » Teknologji » Fjalori teknologjik , termat e perditshem.

Fjalori teknologjik , termat e perditshem.

Fjalori teknologjik , termat e perditshem.

Ne kete artikull do bejme nje baze te dhenash me fjale te ndryshme te perditshme, qe ndoshta nuk e dime kuptimin e tyre ne shqip.Jane fjale si update, file, account etj.

Account                   =                     Llogari

Driver                      =                     Udhezues

File                           =                     Material

Folder                      =                     Zarf ku zakonisht ruajme te dhena si : foto, muzike, dokumente te                                                                                               ndryshme , etj

Update                    =                      Perditesim i informacionit

Restart                    =                      Rindezje

baze te dhenash fjalori teknologjik termat e perditshem

Software                  =                     Program

Hardware               =                      Pajisje fizike e kompjuterit

Network                  =                     Rrjet

Printer                     =                     Stampues

DataBase                =                      Baze te dhenash

Data                         =                      Te dhena

Download              =                      Shpejtesia e marrjes se informacionit nga serveri

Upload                    =                     Shpejtesia e dergimit te nje kerkese per informacion nga kompjuteri juaj                                                             drejt nje serveri ku ruhet infromacioni

Server                      =                      Sherbyes i kerkeses qe ju dergoni ne te

www                        =                       World Wide Web

Link                         =                       Adrese (e tipit www.sibehet.com)

URL                         =                       Adrese (e tipit www.sibehet.com)

Sharing                   =                       Ndarja (me te tjeret)

Bandwidth             =                       Matje e kapacitetit te komunikimit

Bit                            =                       Kjo fjale eshte shkurtim i b (inary) (dig) it. Njesia me e vogel matese e                                                                informacionit qe perdoret nga kalkulatoret. 8 bit bejne nje byte

Byte                         =                       Shkurtim i binary term. Njesi informacioni prej 8 bit.

Browser                  =                       Shfletues

Cache                      =                       Memories se kompjuterit, ne te cilen ruhen perkohesisht te dhenat.

Chat                        =                        Bisede ne kohe reale midis shume personave nepermjet kompjuterit

Search                    =                        Kerko , kerkim ne nje faqe

Site                         =                        Faqe interneti , site ose website

Design                    =                        Dizajn = fantazia juaj per te krijuar dicka te bukur ne boten virtuale.

Nese keni fjale te reja me termat e perdishtem teknologjik per te shtuar ne kete artikull, na shkruani ne adresen [email protected]

  
        
          

Komentoni